���� ����

לזכר אבי

אבי שלנו


רוח בשערה

.אבי (אברהם גד) אפנר
כ"א אלול תשל"ה, 28/8/1975
.כ"ח בשבט תשנ"ז, 4/2/1997-
אלבום תמונות


מכתבים לסמדר


חברים כותבים

site by DYG