1 2בן סילקא ויהודה. נפל 31/10/73 בן 28, חיל שריון.

בן שרה ואברהם. נפל 5/2/69 בן 21, נח"ל.

בן בתיה ואורי (חיים). נפל 24/5/93 בן 22, חיל רגלים (צנחנים).

בן אסתר וגיל יהודה. נפל 19/3/95 בן 19, חיל רגלים (גולני).

בן רבקה ושמואל. נפל 9/1/74 בן 20, נח"ל.

בן בריינה ושמואל. נפל 5/9/97 בן 23, חיל הים (שייטת)

בן צפורה ומשה. נפל 18/10/73 בן 26, חיל שריון.

בת בלה ודוריל. נפלה 2/8/96 בת 19, חיל מודיעין.

בן נחמה ויוסף. נפל 12/11/73 בן 20, שריון.

בן נחמה ויוסף. נפל 18/10/73 בן 22, שריון.

בן אילנה ואליעזר. נפל 7/10/73 נח"ל.

בן קטה וזלמן. נפל 17/10/73 בן 30. חיל רגלים (צנחנים).